09/04/2019 10:56 AM

Căn cứ công văn số 330/CNTT-PM ngày 03/4/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam “Về việc triển khai Hệ thống tương tác đa ...

27/03/2019 08:52 AM

Nhằm hỗ trợ các đơn vị trong việc nhận dạng, tra cứu các Chế độ BHXH, thuận lợi hơn trong việc lập hồ sơ giải quyết các Chế độ BHXH. Bảo hiểm xã hội Quận 12 ...

22/03/2019 11:12 AM

Bảo hiểm xã hội Quận 12 hướng dẫn đơn vị quy trình cấp MÃ ĐƠN VỊ mới và Đăng ký, kê khai tăng lao động lần đầu sử dụng phần mềm KBHXH (miễn phi). 1. THỦ TỤC ...

15/01/2019 09:58 AM

     Nhằm tạo điều kiện cho các Cty, Đơn vị đang hoạt động trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh cũng như Quận 12 có được những thông tin hữu ích liên quan đến ...

08/11/2018 03:43 PM

Thực hiện Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/07/2018 của BHXH Việt Nam, BHXH Q12 lưu ý các đơn vị về việc báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH như sau:

29/11/2017 09:32 AM

Đơn vị có thể tra cứu thông tin hồ sơ đã nộp qua Bưu điện đến BHXH Q12 và thông tin hồ sơ BHXH Q12 gửi về đơn vị qua Bưu điện như sau:

CV - Số 720/BHXH-CNTT: Về việc triển khai "Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH" chính thức hoạt động từ ngày 03/04/2019.

HƯỚNG DẪN - Cẩm nang về các Chế độ BHXH mà người tham gia BHXH bắt buộc được hưởng.

1. Hướng dẫn Đơn vị mới tham gia BHXH lân đầu / Đơn vị chuyển địa bàn đến Quận 12.

HD - CÁC HƯỚNG DẪN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN TỪ NGÀY 01/01/2019

HD - BHXH QUẬN 12 Hướng dẫn về việc xác nhận sổ BHXH (chốt sổ BHXH) - Tải file đính kèm.

CV - SỐ 817/BHXH-CST: V/V HƯỚNG DẪN BỔ SUNG CÔNG TÁC RÀ SOÁT, TRẢ SỔ CHO NLĐ

CV - SỐ 2758/BHXH-CST: V/V TRẢ SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ

HƯỚNG DẪN - SỐ 2621/BHXH-QLT: HƯỚNG DẪN SỬA DỮ LIỆU ĐỐI VỚI KHỐI "ZC"

TB-KHẨN- SỐ 2620/BHXH-QLT: V/V GIA HẠN THẺ BHYT NĂM 2018

2. Ngày 05/12/2019 - Tra cứu hồ sơ TRẢ qua Bưu điện (Cập nhật liên tục)