Thông báo 01-10/2014 V/v điều chỉnh thông tin cá nhân của người hưởng chế độ BHXH dài hạn

21/10/2014 08:27 AM


 V/v điều chỉnh thông tin cá nhân của người hưởng chế độ BHXH dài hạn

Thực hiện Công văn 3228/BHXH-CĐBHXH ngày 04/9/2014 của BHXH Việt Nam. Kể từ ngày 20/10/2014, cơ quan Bảo hiểm xã hội quận 12 thực hiện nhận hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người hưởng chế độ BHXH dài hạn.

Thủ tục hồ sơ gồm: đơn (theo mẫu) và giấy khai sinh (bản sao hoặc bản chụp có chứng thực).

Đối tượng nêu trên có nhu cầu điều chỉnh thông tin cá nhân, liên hệ quầy hướng dẫn để nhận mẫu đơn và nộp hồ sơ theo thủ tục một cửa./.