TB 152 - V/V GIA HẠN THẺ BHYT TỰ ĐỘNG SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2017.

14/06/2017 09:37 AM


BHXHQ12 HƯỚNG DẪN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN GIA HẠN THẺ TỰ ĐỘNG SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2017 NHƯ SAU:

-  ĐỢT 1:  Vào ngày 21/06/2017. Áp dụng cho những đơn vị đã thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN hết tháng 05/2017 (NGÀY ĐV NỘP TIỀN TỪ NGÀY 20/06/2017 TRỞ VỀ TRƯỚC).

-  ĐỢT 2:  Vào ngày 26/06/2017. Áp dụng cho những đơn vị đã thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN hết tháng 05/2017 (NGÀY ĐV NỘP TIỀN TỪ NGÀY 21/06/2017 ĐẾN 25/06/2017).

-  ĐỢT 3:  Vào ngày 01/07/2017. Áp dụng cho những đơn vị đã thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN hết tháng 05/2017 (NGÀY ĐV NỘP TIỀN TỪ NGÀY 26/06/2017 ĐẾN 30/06/2017).


ĐƠN VỊ VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TRONG FILE GỬI KÈM.

TRÂN TRỌNG

 


File đính kèm