CV - SỐ 2758/BHXH-CST: V/V TRẢ SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ

29/12/2017 09:32 AM


 CV - SỐ 2758/BHXH-CST: V/V TRẢ SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ

- Đề nghị các đơn vị đã nhận sổ bàn giao theo PGNHS 320 từ BHXH rồi, khẩn trương bàn giao trả số BHXH cho NLĐ và ký bàn giao lại mẫu M01 gửi lại cho cơ quan BHXH.

- Chi tiết văn bản, đơn vị vui lòng xem file gửi kèm TẢI VỀ TẠI ĐÂY !

Trân trọng!