CV 1012/BHXH-QLT: THAY ĐỔI TỶ LỆ TRÍCH NỘP BHXH TỪ NGÀY 01/06/2017

23/05/2017 09:18 AM


 CV 1012/BHXH-QLT: THAY ĐỔI TỶ LỆ TRÍCH NỘP BHXH TỪ NGÀY 01/06/2017

 

Từ ngày 01/06/2017, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm TNLĐ, BNN thay đổi như sau:
       
Loại Bảo hiểm Đơn vị đóng Người LĐ đóng Tổng cộng
BHXH
(ÔĐ, TS, TNLĐBNN, HT, TT)
17,5% 8,0% 25,5%
BHYT 3% 1,5% 4,5%
BHTN 1% 1,0% 2,0%
TỔNG CỘNG 21,5% 10,5% 32,0%
       
       
Trước ngày 01/06/2017, dữ liệu cũ để đơn vị so sánh  
       
Loại Bảo hiểm Đơn vị đóng Người LĐ đóng Tổng cộng
BHXH
(ÔĐ, TS, TNLĐBNN, HT, TT)
18% 8,0% 26,0%
BHYT 3% 1,5% 4,5%
BHTN 1% 1,0% 2,0%
TỔNG CỘNG 22% 10,5% 32,5%

 


File đính kèm