20/04/2020 08:21 AM

Theo Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua vào ngày 20/11/2019 có hiệu lực vào ngày 01/01/2021 với nhiều nội dung mới, đặc biệt là nội ...

10/04/2020 02:31 PM

Ngành BHXH đã thực hiện nâng cấp Hệ thống Giao dịch điện tử BHXH tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ...

TUỔI NGHỈ HƯU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 CÓ GÌ THAY ĐỔI:

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hoạt động tuyên truyền của BHXH Quận 2

V/v thông báo đầu mối tiếp nhận hồ sơ và giải quyết khiếu nại hồ sơ BHXH của Bưu điện Thành phố

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU QUÝ 04/2019

TUYÊN TRUYỀN BHXH TN TẠI CHỢ BÌNH KHÁNH QUẬN 2

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HSSV VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC MỚI NH 2019-2020

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TẠI UBND PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG QUẬN 2

KHEN THƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA TỐT CÔNG TÁC THU NỘP BHXH -BHYT-BHTN

HOẠT ĐỘNG ĐỐI THOẠI TẠI BHXH QUẬN 2