Tai liệu phổ biến Luật BHXH-BHYT

14/03/2016 04:18 PM


     Truy cập theo các link sau:

  1. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016;

 

  http://bhxhtphcm.gov.vn/van-ban/van-ban-cua-trung-uong/17/luat/

 

    2. Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc;

    http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/nd1152015nd-cp.pdf

    3. Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều về Luật BHXH về BHXH tự nguyện;   http://bhxhtphcm.gov.vn/van-ban/van-ban-cua-trung-uong/29/nghi-dinh/