12/09/2018 04:12 PM

Thông báo đến cơ quan, đơn vị SDLĐ trên địa bàn quận 2 về việc tạm dừng giá trị sử dụng thẻ BHYT đối với cơ quan, đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHYT từ 30 ...

27/08/2018 01:16 PM

test

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TẠI UBND PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY QUẬN 2

Danh sách nơi KCB ban đầu quý 1/2019

Thông báo v/v gia hạn thẻ BHYT NĂM 2019

Thông báo

test

Thông báo về gia hạn thẻ BHYT năm 2018

Lịch chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng tháng 10/2017

Danh sách nơi KCB BĐ quý 4/2017

Hướng dẫn công tác thu BHXH-BHYT-BHTN

Hướng dẫn thu BHYT HSSV năm hoc 2017-2018 ( bổ sung)