Thêm tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN

29/10/2014 10:25 AM


          Thực hiện hợp đồng hợp tác số 5580/BHXH-NHNT ký ngày 01 tháng 10 năm 2014 giữa BHXH TP.HCM và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -chi nhánh TP.HCM v/v mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN của BHXH quận 3 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Đồng (địa chỉ 13 - 13 Bis đường Kỳ Đồng phường 9 quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh), nay BHXH quận 3 xin thông báo:

          Hiện nay, ngoài tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh 3 thì từ ngày 01/10/2014 các đơn vị có thể chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN về BHXH quận 3 qua  tài khoản sau:

          Tên đơn vị thụ hưởng: Bảo hiểm xã hội quận 3.

          Số tài khoản: 072100.3686868.

          Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Đồng.