Mức đóng BHYT đối với HSSV thuộc hộ cận nghèo

29/10/2014 10:40 AM


 BHXH Tp.HCM có văn bản hướng dẫn mức đóng BHYT cho HSSV thuộc hộ cận nghèo. Cụ thể:

Học sinh sinh viên đóng 30% (1.150.000 đồng x 4,5% x 30%) = 186.300 đồng.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% (1.150.000 đồng x 4,5% x 70%) = 434.700 đồng.

Những HSSV thuộc đối tượng trên đã tham gia BHYT năm học 2014-2015 và thu tiền theo mức cũ (207.000 đồng) sẽ được thoái trả tiền chênh lệch thông qua trường./.