HƯỚNG DẪN THU BHXH, BHYT

15/06/2015 01:13 PM


 BHXH Tp.HCM có văn bản hướng dẫn số 1660/BHXH-THU ngày 28/5/2015 v/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT, đối với người lao động trong thời gian đi học hoặc công tác hoặc lao động nước ngoài, nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau dài ngày. Có thể tại văn bản này tại địa chỉ:

http://bhxhtphcm.gov.vn/van-ban/van-ban-cua-bhxh-tphcm/11/thu-bhxh-bhyt-bhtn/