Tăng 2,7 triệu người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

16/06/2015 01:27 PM


Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Việc triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi bổ sung được Chính phủ quan tâm chỉ đạo. Ngay từ đầu năm Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 01/01/2015 để chỉ đạo UBND các tỉnh, các Bộ ngành trong việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Tiếp đến, ngày 02/4/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, theo đó yêu cầu đạt mục tiêu hết năm 2015 số người tham gia BHYT đạt 75% dân số theo Nghị Quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị.

Tại phiên họp Thường kỳ Chính phủ tháng 5, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đặt ra vấn đề phấn đấu phát triển đối tượng đối với các đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố.

Tại địa phương, nhiều UBND đã quan tâm vào cuộc, ban hành các văn bản chỉ đạo, tính đến ngày 19/5/2015 đã có 35 UBND tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch, Quyết định hoặc Công văn triển khai thực hiện Luật BHYT.

Bên cạnh đó, ngành BHXH chủ động tích cực trong việc tổ chức thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Tổ chức tuyên truyền Luật BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng, tham gia trả lời các cuộc phỏng vấn trực tiếp trên Đài phát thanh, truyền hình, tham gia các chuyên mục, chuyên trang và tổ chức triển khai thực hiện đến các cơ sở KCB BHYT. Trong những ngày đầu triển khai đã thành lập tổ thường trực giải quyết khó khăn vướng mắc tại BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh thành lập Tổ thường trực, thông báo đường dây nóng, bố trí giám định viên thường trực 100% tại các bệnh viện từ tuyến huyện trở lên để hướng dẫn, giải thích và giải quyết các vướng mắc phát sinh cho người bệnh BHYT, cơ sở KCB và các tổ chức, cá nhân khác. Phối hợp với Sở Y tế tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai thực hiện Luật BHYT trên địa bàn hoặc chủ trì công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện pháp luật về BHYT.

Tăng 2,7 triệu người tham gia BHYT

Trong cuộc họp báo tháng 6 vừa qua, Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, sau 5 tháng triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, hiện cả nước có khoảng 64,6 triệu người tham gia BHYT, tăng 2,7 triệu người so với cùng kỳ 2014, tương đương tỷ lệ bao phủ 71,4% dân số. Đặc biệt, nếu hết quý I/2015, số người tham gia BHYT giảm 1,4 triệu người so với tháng 12/2014 thì đến hết tháng 5/2015 số người tham gia đã quay trở về tương đương với thời điểm cuối năm 2014. Đạt được kết quả như vậy là do giai đoạn đầu khi triển khai thực hiện phát hiện các vướng mắc, BHXH Việt Nam đã kịp thời tháo gỡ, giảm thiểu cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với Bộ Y tế - Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương, đã kịp thời ban hành các văn bản để tháo gỡ việc lập danh sách tham gia theo hộ gia đình. Theo đó, cá nhân đã tham gia BHYT theo hộ gia đình nếu tiếp tục tham gia thì thực hiện cho cá nhân đó đến hết năm 2015. Về thủ tục, mỗi hộ tham gia BHYT chỉ cần 1 tờ khai và mẫu đăng ký.

Trong năm 2015, ngành BHXH đã tổ chức ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với 2.089 cơ sở y tế tuyến Trung ương, tỉnh, huyện, y tế cơ quan và 9.496 trạm y tế xã để   khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.

Việc đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu được tập trung chủ yếu tại tuyến huyện và tuyến xã (huyện 35,1%, xã 42,5%). Số lượng thẻ đăng ký KCB ban đầu tại tuyến tỉnh 20,7%, còn lại tuyến Trung ương là 1,7%.

 Quỹ khám chữa bệnh BHYT đã chi trả cho 50,1 triệu lượt bệnh nhân BHYT, trong đó 45,3 triệu lượt người khám chữa bệnh ngoại trú và 4,8 triệu lượt người điều trị nội trú với tổng số tiền là 17.734 tỷ đồng.

Phấn đấu 75% dân số tham gia BHYT

Theo ông Phạm Lương Sơn, dù đã đạt kết quả 71,4% và còn 3,6% nữa là đạt được mục tiêu bao phủ BHYT tới 75% dân số, tuy nhiên, mục tiêu này thực hiện không đơn giản bởi nhiều trở ngại từ thực tiễn.

Hiện nay, tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHYT tại các doanh nghiệp vẫn diễn ra khá phổ biến, theo thống kê có trên 40% doanh nghiệp còn nợ đóng, trốn đóng BHYT. Bên cạnh đó, do tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp giải thể hoặc kinh doanh không có lãi, không ít doanh nghiệp cuối năm khi tăng tiến độ sản xuất thì sử dụng lao động nhiều, đến đầu năm 2015 khi vào mùa tết, lễ hội thì cắt giảm lao động do chưa có nhu cầu sản xuất kinh doanh nên hạn chế trong việc phát triển đối tượng.

Hiện nay người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nông lâm ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình có tỷ lệ tham gia BHYT thấp do nhiều địa phương chưa có cơ chế hỗ trợ 30% mức đóng BHYT còn lại cho hộ gia đình cận nghèo. Nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên, đặc biệt là sinh viên các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề chưa tích cực tham gia BHYT. Theo thống kê vẫn còn nhiều tỉnh có đến 20% học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT.

Về nhóm tham gia theo hộ gia đình, mặc dù có sự gia tăng số đối tượng tham gia BHYT thuộc nhóm này với 2,7 triệu người, nhưng chưa đạt được mục tiêu đề ra theo kế hoạch phát triển đối tượng năm 2015.

Để hoàn thành mục tiêu bao phủ 75% dân số có BHYT trong năm 2015 theo Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội, BHXH Việt Nam đã đề nghị Chính phủ đưa nội dung phát triển đối tượng tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 2/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ vào Nghị quyết Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5 năm 2015 .

Đến nay Bộ Y tế đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ để giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT (số đối tượng và tỷ lệ bao phủ theo dân số cụ thể cho mỗi tỉnh, thành phố ) là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng hàng đầu trong năm 2015 của địa phương.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đột phá ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định BHYT; đổi mới phương pháp giám định, chất lượng giám định. Đồng thời tiếp tục đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi người tham gia BHYT, sử dụng hiệu quả nguồn quỹ, tránh lạm dụng BHYT...

Nguồn: Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam