THÔNG BÁO Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban đầu của Quý IV/2019

06/09/2019 02:31 PM


THÔNG BÁO Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban đầu của Quý IV/2019

Căn cứ Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế Quy
định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) ban đầu và chuyển
tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT;
Căn cứ Công văn số 7038/SYT-KHTC ngày 01/11/2018 của Sở Y Tế
TP.Hồ Chí Minh về việc xây dựng định mức phân bổ thẻ BHYT cho các cơ sở
có nhận đăng ký BHYT ban đầu năm 2019;
Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hồ Chí Minh thông báo Danh sách các cơ
sở khám chữa bệnh BHYT nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của Quý
IV/2019 (đính kèm), như sau:
1. Các đối tượng: trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người già trên 80
tuổi, các đối tượng được quản lý, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ sức khỏe theo hướng dẫn số
52HD/BTCTW được đăng ký nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu theo nguyện
vọng (theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 40/2015/TT-BYT).
2. Đối tượng là viên chức, người lao động của bệnh viện được đăng ký
nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại bệnh viện nơi làm việc để tạo điều kiện
thuận lợi về chăm sóc sức khoẻ và tiết kiệm chi phí đi lại cho các đối tượng.
3. Các đối tượng khác đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu theo
Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhận đăng ký khám chữa bệnh ban
đầu của Quý IV/2019.
BHXH TP.Hồ Chí Minh thông báo để người tham gia BHYT được biết./.

*Lưu ý: Đơn vị, người lao động vui lòng download Danh mục Khám chữa bệnh đính kèm.


File đính kèm