Chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống ngân hàng Viettinbank

19/05/2015 04:35 PM


                Kể từ ngày 19/5/2015, ngoài tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng, Ngân hàng BIDV chi nhánh Tp.HCM, BHXH quận 3 mở thêm tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh 3. Các đơn vị sử dụng lao động có tài khoản mở tại Ngân hàng Vietinbank có thể chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị vào tài khoản số 902040000000050 của BHXH quận 3 mở tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh 3. 

                Như vậy, BHXH quận 3 có tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN mở tại 4 ngân hàng nêu trên. Việc có nhiều tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN giúp đơn vị sử dụng lao động thuận lợi trong việc chọn lựa ngân hàng khi chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH./.