Thông báo về việc điều chỉnh mức lương cơ sở

THƯ MỜI ( V/v phổ biến các quy định liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và Lao động)

DỰ KIẾN HAI PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ NGƯỜI ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN

CÓ THỂ LÙI THỜI GIAN MUA BHYT GIA ĐÌNH

Danh sách hệ thống bưu cục nhận hồ sơ BHXH của đơn vị

Không nhận và trả hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH

Chỉ đạo của Bộ Giáo dục đào tạo về tăng cường công tác BHYT HSSV

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU QUÝ IV/2015

Nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện.

Hướng dẫn thu BHYT học sinh sinh vien năm học 2015-2016