10/12/2019 02:52 PM

Thực hiện văn bản số 1720/BHXH-CST ngày 04/09/2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Căn cứ dữ liệu ...

05/12/2019 01:33 PM

Kể từ ngày 01/01/2020, các đơn vị sử dụng lao động rà soát lại mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương mà đơn vị đã gửi đến cơ quan quản lý nhà nước ...

05/12/2019 01:30 PM

Để thẻ BHYT của người tham gia được liên tục từ ngày 01/01/2020, đơn vị sử dụng lao động đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2019 trước ngày ...

11/11/2019 01:53 PM

Thực hiện văn bản số 1720/BHXH-CST ngày 04/09/2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Căn cứ dữ liệu ...

Tuyên truyền BHXH tự nguyện tại Quận 4

Thông báo cắt thẻ BHYT tháng 12/2019 do đơn vị nợ

Điều chỉnh mức đóng theo lương tối thiểu vùng năm 2020

Nộp tiền để gia hạn thẻ BHYT năm 2020

Hình ảnh ngày Lễ ra quân tuyên truyền BHXH tự nguyện

Danh sách đơn vị bị cắt giá trị sử dụng thẻ BHYT do nợ (tháng 11/2019)

Danh sách đơn vị bị cắt giá trị sử dụng thẻ BHYT do nợ (tháng 10/2019)

Ý nghĩa thông tin mã thẻ BHYT

Nhắn tin tra cứu thông tin BHXH, BHYT

Tổng kết BHYT học sinh - sinh viên năm học 2018-2019