Hướng dẫn lập thủ tục công nối thời gian cán bộ phường xã trước năm 1998 (QĐ1674)

07/10/2014 02:02 PM


 Hồ sơ cộng nối thời gian cán bộ phường xã trước năm 1998 (QĐ 1674)

1. Quyết định của UBND TP (số 5896/QĐ-UBND 29/10/2013 – đợt 1 hoặc số 1441/QĐ-UBND 26/3/2014 - đợt 2 (Trường hợp đảo ngày tháng thì thay bằng QĐ 2740/QĐ-UBND 14/06/2014)), kèm danh sách 1 trang có họ tên người được đề nghị (mẫu 4) - đánh dấu highlight chõ rõ họ tên (bản sao).

2. Quyết định bổ nhiệm, tuyển dụng (bản sao y + bản chính).

3. Quyết định công nhận kết quả bầu cử (bản sao y + bản chính) nếu là chức danh bầu cử.

4. Quyết định nâng lương, sinh hoạt phí, chuyển xếp lương (bản sao y + bản chính). Tính đến năm 1998, 1999 (sổ BHXH đã được duyệt năm 1998).

5. CMND sao y (1 bản).

6. Sổ BHXH.

7. Tờ khai đã được duyệt trước đây (01 bản chính).

8. Tờ khai mới theo mẫu A01-TS, phụ lục kê khai rõ các mốc thay đổi chức danh, thay đổi mức lương (sinh hoạt phí) từ khi bắt đầu công tác cho đến thời điểm kê khai (3 bản).

9. Hồ sơ chứng minh làm việc liên tục: Lý lịch cán bộ CNV hoặc Lý lịch đảng viên (bản sao, có xác nhận của cơ quan hoặc tổ chức Đảng).

10. Phiếu giao nhận hồ sơ 313 (2 bản).

Trường hợp thiếu quyết định nâng lương thì có thể bổ sung các giấy tờ liên quan đến thời gian công tác có ghi chức danh.


File đính kèm