Thu BHYT hộ gia đình trong dịp tết và bổ sung 1 số nội dung mới.

02/02/2015 04:48 PM


Kính gửi Đại lý thu BHYT hộ gia đình.
- Đề nghị Đại lý thu BHYT hộ gia đình chốt danh sách và chuyển tiền đã thu BHYT hộ gia đình về tài khoản thu của BHXH quận 4 chậm nhất chiều ngày 03/02/2015.
- BHXH TP hướng dẫn thu BHYT hộ gia đình: Thời hạn trong dịp tết nguyên đán và  bổ sung hướng dẫn thu. Chi tiết tải file đính kèm.
Trân trọng./. 

File đính kèm