Danh sách đơn vị cắt giá trị thẻ BHYT do nợ tiền tháng 8/2018

12/09/2018 06:55 PM


THÔNG BÁO CẮT GIÁ TRỊ THẺ BHYT DO ĐƠN VỊ NỢ TIỀN

Thực hiện văn bản số 1720/BHXH-CST ngày 04/09/2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Căn cứ dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của đơn vị tính đến tháng 8/2018.

Bảo hiểm xã hội Quận 4 thông báo về việc thẻ BHYT của người lao động của đơn vị đã bị cắt giá trị sử dụng do đơn vị nợ tiền BHYT quá 30 ngày (Đính kèm danh sách). Đơn vị phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 49 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế mà người lao động đã chi trả).

Đề nghị đơn vị đóng ngay số tiền còn nợ và hàng tháng đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế. Sau khi đóng hết tiền phải đóng BHYT, đơn vị lập hồ sơ 611/../THU kèm bản phô tô giấy nộp tiền để cấp lại giá trị thẻ BHYT. Trường hợp người lao động đang nằm viện được giải nhanh.

Để biết số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, đơn vị tra cứu trên trang web của BHXH Thành phố/mục Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT & BHTN C12-TS. Để biết giá trị sử dụng của thẻ BHYT, người lao động tra cứu trên trang web của BHXH Việt Nam/mục Tra cứu trực tuyến/mục Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT.

Thông báo cắt giá trị sử dụng thẻ BHYT được gửi qua mail đơn vị đăng ký.

Đơn vị có thắc mắc vui lòng liên hệ cán bộ thu – BHXH Quận 4 để được hướng dẫn./.


File đính kèm