Thông báo đổi địa chỉ trụ sở Bảo hiểm xã hội Quận 4

22/11/2018 07:13 AM


Thực hiện Thông báo 2113/TB-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý, sử dụng nhà thuê làm trụ sở làm việc BHXH Quận 4.

Bảo hiểm xã hội Quận 4 xin thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc BHXH Quận 4 như sau:

  • Từ ngày 26/11/2018, Bảo hiểm xã hội Quận 4 sẽ thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc từ số 64, Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh chuyển sang số 62-64, Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh.
  • Do yêu cầu phải di dời hệ thống mạng nội bộ và tổng đài điện thoại sang địa điểm làm việc mới nên Bảo hiểm xã hội Quận 4 sẽ tạm ngưng nhận, trả hồ sơ của các cá nhân, tổ chức và các giao dịch khác từ 15 giờ ngày Thứ Sáu, 23/11/2018; cả ngày Thứ Bảy, 24/11/2018 và ngày Chủ Nhật, 25/11/2018.
  • Bảo hiểm xã hội Quận 4 sẽ hoạt động lại bình thường vào thứ Hai, ngày 26/11/2018 tại địa điểm 62-64 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh.

Bảo hiểm xã hội Quận 4 xin thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết để tiện liên hệ trong công tác ./.