Đóng BHXH cho người nước ngoài từ 01/12/2018

01/12/2018 02:38 PM


Ngày 29/11/2018, Bảo hiểm xã hội Thành phố ban hành công văn số 2446/BHXH-QLT về việc hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài.   

Từ ngày 01/12/2018, mã BWxxxxD sẽ chuyển thành ICxxxxD, số thứ tự giữ như cũ. Ví dụ BW0099D chuyển thành IC0099C. Đơn vị khi chuyển tiền ghi đúng mã đơn vị. Số tiền phải đóng bằng 8% mức đóng bao gồm BHYT 4,5%, ốm đau - thai sản 3%, TNLĐ-BNN 0,5%. 

Chi tiết tải file đính kèm.


File đính kèm