Thông báo nhận mẫu C12-TS, C13-TS

23/01/2019 02:05 PM


Ngày 23/01/2019, Bảo hiểm xã hội Thành phố ban hành công văn số 184/BHXH-QLT về việc nhận mẫu C12-TS, C13-TS qua bưu điện.

Bảo hiểm xã hội Thành phố thông báo, kể từ năm 2019 việc cung cấp mẫu C12-TS và mẫu C13-TS được thực hiện như sau:
1. Trước ngày 10 hàng tháng, cơ quan BHXH sẽ gửi Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu C12-TS) của tháng trước cho các đơn vị sử dụng lao động thông qua Bưu điện theo hình thức đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365.
2. Trước ngày 20 tháng 01 hàng năm, cơ quan BHXH sẽ cung cấp Thông báo kết quả đóng BHXH, BHTN của người lao động (Mẫu C13-TS) của năm trước cho các đơn vị sử dụng lao động thông qua Bưu điện để niêm yết công khai tại đơn vị.
3. Khi nhận được mẫu C12-TS, mẫu C13-TS đơn vị thực hiện kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai lệch thì phối hợp với cơ quan BHXH đang quản lý để giải quyết, điều chỉnh trong vòng 15 ngày.
4. Trường hợp không nhận được đơn vị liên hệ cơ quan BHXH đang quản lý để được hướng dẫn, giải quyết.
Lưu ý: Khi có thay đổi địa chỉ, đơn vị phải lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị (Mẫu TK3-TS) để nộp hồ sơ điện tử Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị (Mẫu số 604) để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 Bưu điện chuyển phát mẫu C12-TS, C13-TS đến đúng địa chỉ nơi đơn vị trú đóng./.
(Bản gốc: tải file đính kèm)


File đính kèm