Hướng dẫn trích, chuyển quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

30/01/2019 08:37 AM


Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Nghị định 146/2018/NĐ-CP). Ngày 24/01/2019, BHXH Thành phố ban hành văn bản số 202/BHXH - QLT về việc hướng dẫn trích, chuyển quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Trong đó quy định:

Tỷ lệ trích chuyển:

- 5% số thu BHYT trên tổng số trẻ em dưới 6 tuổi hoặc HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục.
- 1% tính trên số tiền đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế hằng tháng cho người lao động tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

 Điều kiện trích kinh phí CSSK ban đầu:

1. Đối với cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Nghị định
146/2018/NĐ-CP (trừ cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định tại Điều 19 Nghị định này) được cấp kinh phí từ quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trong chăm sóc sức khỏe ban đầu khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Có ít nhất một người có đủ điều kiện (bác sỹ, lương y, cử nhân y tế, y sĩ) hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh làm việc chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu;
- Có phòng y tế hoặc phòng làm việc riêng, có tủ thuốc y tế, thuốc, vật tư y tế… để thực hiện việc sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho các đối tượng do cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý khi bị tai nạn thương tích, các bệnh thông thường trong thời gian học tập, làm việc tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
2. Đối với cơ quan, tổ chức được giao mua tủ thuốc, thuốc, vật tư y tế (VTYT) phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho người làm việc trên tàu đánh bắt xa bờ: Căn cứ vào biên bản giao nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (UBNDTP).
3. Định kỳ hoặc đốt xuất phòng Giám định phối hợp với phòng Quản lý thu hoặc Kế hoạch tài chính hoặc BHXH quận, huyện kiểm tra điều kiện sử dụng kinh phí CSSKBĐ tại các đơn vị.

Thời gian nộp hồ sơ:
a. Đối với các cơ sở giáo dục: Trước ngày 31/10 hằng năm lập và gửi cho cơ quan BHXH:
+ Bản đề nghị trích chuyển kinh phí CSSKBĐ (Mẫu số 01a/BHYT).
+ Danh sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác (Mẫu số 02/BHYT).
b. ...
c. Đối với cơ quan, tổ chức doanh nghiệp: trước ngày 15/12 hàng năm lập và gửi Mẩu số 01a/BHYT
- Năm 2019, các cơ sở giáo dục; chủ tàu đánh bắt xa bờ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức được Chủ tịch UBNDTP giao mua tủ thuốc, thuốc, VTYT lập và gửi hồ sơ cho cơ quan BHXH trước ngày 15/02/2019.

Vui lòng tải công văn đính kèm để xem chi tiết.
 


File đính kèm