Thông báo rà soát trùng mã số BHXH

22/06/2019 07:47 AM


Ngày 12/06/2019, Bảo hiểm xã hội Thành phố ban hành Công văn số 1302/BHXH-QLT rà soát, xác minh dữ liệu người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Chi tiết tải file đính kèm.

Bảo hiểm xã hội Quận 4 thông báo về việc rà soát trùng mã số BHXH như sau:

Danh sách đơn vị có người tham gia trùng mã số BHXH tại http://bhxhtphcm.gov.vn/thongtin/quanhuyen/thongbao/4254

Mục đích: Mỗi cá nhân đang tham gia BHXH, BHYT có một mã số BHXH duy nhất, không trùng lặp.

Yêu cầu: Xác minh người đang tham giatồn tại” tại đơn vị. Nếu người đang tham gia mà đơn vị không có kết quả xác minh (không có lý do) thì cơ quan BHXH sẽ tự động giảm từ ngày 01/09/2019. Việc giảm thu này mà ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động thì đơn vị chịu trách nhiệm.

Nội dung thực hiện: Theo Công văn số 1302/BHXH-QLT ngày 12/06/2019 của BHXH Thành phố về việc  rà soát, xác minh dữ liệu người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. 

Tóm tắt các bước thực hiện:

B1: Đơn vị tải 3 file gửi qua mail của đơn vị.

 1. DANH SÁCH CẬP NHẬT KẾT QUẢ XÁC MINH (File excel có tên là mã đơn vị và đuôi kèm DSXM) là danh sách người tham gia tại đơn vị cần xác minh. Trong đó xác minh những người đang tham gia, người đã giảm (nếu xác minh được).
 2. DANH SÁCH CHI TIẾT TRÙNG MÃ SỐ (File excel có tên chỉ mã đơn vị) là file chi tiết người tham gia BHXH, BHYT có thông tin trùng với người ở dòng kế tiếp.
 3. MẪU TK1-TS (File pdf có tên là mã đơn vị và đuôi kèm TK) là TK1-TS in sẵn thông tin của người cần xác minh. 

B2: Chuyển thông tin trùng cho người tham gia để xác minh.

 1. Người tham gia ghi vào mục 04 phần II trong mẫu TK1-TS: Nội dung thay đổi yêu cầu “số sổ của tôi gồm: …….; số sổ không phải của tôi gồm:  ………”.
 2. Thu hồi mẫu TK1-TS của người tham gia để chuyển về Bảo hiểm xã hội Quận 4 chậm nhất ngày 12/07/2019.

B3: Đơn vị cập nhật thông tin còn thiếukết quả xác minh vào DANH SÁCH CẬP NHẬT KẾT QUẢ XÁC MINH.

 1. Cập nhật thông tin cá nhân ở 3 cột: số điện thoại di động, số CMND, địa chỉ liên hệ (nếu đang trống).
 2. Cập nhật kết quả xác minh (tại cột Kết quả xác minh): Ghi 1 trong 4 trường hợp: “Tồn tại”; “Trùng”; “Không tồn tại”; “ ”.
 • Tồn tại: người tham gia thực tế tồn tại. Nếu người đang tham gia mà đơn vị không có kết quả xác minh (không có lý do) thì cơ quan BHXH sẽ tự động giảm từ ngày 01/09/2019. Việc giảm thu này mà ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động thì đơn vị chịu trách nhiệm.
 • Trùng: người tham gia có nhiều 2 mã số BHXH trở lên. Nhập mã số BHXH khác vào cột ghi chú (chuyển màu cột ghi chú sang màu đen do đang ở chế độ màu trắng). Trường hợp này phải lập thủ tục hồ sơ gộp sổ theo hồ sơ 621. Chậm nhất ngày 20/7/2019 nộp toàn bộ sổ BHXH của người lao động có nhiều sổ cho cơ quan BHXH để được gộp sổ BHXH về một số BHXH duy nhất. Sau thời gian trên người tham gia chưa nộp cho cơ quan BHXH thì cơ quan BHXH sẽ tự động gộp sổ. Mọi quyền lợi phát sinh của người tham gia bị ảnh hưởng vì không thực hiện xác minh do người tham gia chịu trách nhiệm.
 • Không tồn tại: Thực tế cá nhân không có (từ trước đến nay) tại nơi xác minh. Cơ quan BHXH sẽ giảm và thu hồi sổ BHXH (nếu có).
 • Để trống: người tham gia đã báo giảm nếu không xác minh được. Người đang tham gia không được để trống.

Chuyển file DANH SÁCH CẬP NHẬT KẾT QUẢ XÁC MINH về địa chỉ mail bhxhq4hcm@gmail.com chậm nhất ngày 30/06/2019 (không đổi tên file), chuyển danh sách có ký, đóng dấu xác nhận của đơn vị qua đường bưu điện về BHXH Quận 4 cùng mẫu TK1-TS chậm nhất ngày 12/07/2019.

Mọi thắc mắc, đơn vị vui lòng liên hệ cán bộ thu hoặc gửi câu hỏi vào mail bhxhquan4@gmail.com


File đính kèm