Hướng dẫn điều kiện trích kinh phí CSSK ban đâu

11/09/2019 03:32 PM


Ngày 05/9/2019, BHXH Thành phố ban hành Công văn số 2028/BHXH-QLT về việc trích kinh phí CSSKBĐ theo quy định tại Nghị định  số 146/2018/NĐ-CP.

Trong đó có quy định điều kiện: Người thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP được hiểu là nhân viên y tế của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác (Trạm y tế, phòng khám đa khoa,…) được người đứng đầu cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ký hợp đồng với cơ sở, cá nhân miễn là cơ sở cá nhân đó có đủ điều kiện khám bệnh chữa bệnh để thực hiện CSSKBĐ.


File đính kèm