Thông báo kê khai hồ sơ điện tử đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT

11/09/2019 03:42 PM


Căn cứ Nghị định 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN); Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về ban hành Quy trình giao dịch điện tử BHXH, BHYT, BHTN.

Bảo hiểm xã hội Quận 4 thông báo về cập nhật thông tin của người tham gia BHXH, BHYT khi lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT và thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử như sau:

1. Cập nhật thông tin của người tham gia BHYT khi lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT:

  1. Đối với người tham gia BHYT chưa có mã số BHXH:

Thực hiện kê khai mẫu TK1-TS (đính kèm): ghi đầy đủ thông tin kể cả phần phụ lục. Bắt buộc ghi số điện thoại di động (không có số điện thoại di động thì ghi số điện thoại bàn). Nếu người tham gia không có số điện thoại thì ghi số điện thoại của người thân. Đối với người đủ điều kiện cấp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước phải bổ sung số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước (trường hợp không có số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước thì tùy từng trường hợp phối hợp với cán bộ thu trong quá trình cấp mã số BHXH).

  1. Đối với người đã được cấp mã số BHXH:

Người đã được cấp sổ BHXH, thẻ BHYT từ tháng 10/2017 đến nay thông thường đã có mã số BHXH.

Khi lập hồ sơ điện tử đề nghị cấp thẻ BHYT phải cập nhật số điện thoại, số chứng mình nhân dân hoặc thẻ căn cước (đối với người được cấp chứng mình nhân dân hoặc thẻ căn cước).

Bảo hiểm xã hội Quận 4 sẽ phối hợp với đơn vị và người tham gia khi phát sinh trường hợp phải rà soát thông tin do phần mềm quản lý phát hiện trùng thông tin cá nhân.

  1. Giao dịch hồ sơ điện tử:

Khi có phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT, đơn vị thực hiện lập hồ sơ giao dịch điện tử nộp qua Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam bằng phần mềm KBHXH do BHXH Việt Nam cung cấp hoặc sử dụng phần mềm kê khai của 7 nhà I-Van: VNPT, TS24, Thái Sơn, Efy, Viettel, Bkav, CMC.

Hướng dẫn đăng ký, cài đặt và sử dụng kê khai hồ sơ giao dịch điện tử trên phần mềm KBHXH được đăng tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn. Trường hợp sử dụng phần mềm của các nhà IVan thì đơn vị liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ nêu trên để được hướng dẫn kê khai giao dịch điện tử.

Đơn vị dùng chữ ký số hiện đang ký các loại hồ sơ khác nộp cho cơ quan BHXH để ký hồ sơ giao dịch điện tử với các đối tượng đang quản lý.

Trường hợp đơn vị vì lý do khách quan chưa thực hiện hồ sơ điện tử trong việc đề nghị cấp thẻ BHYT thì lập hồ sơ giấy nhưng phải gửi file dữ liệu có đủ thông tin của mẫu D03-TS và TK1-TS về Bảo hiểm xã hội Quận 4.