Thông báo một số cá nhân mạo danh cơ quan BHXH bán tài liệu.

Hướng dẫn thu BHYT HSSV năm học 2015-2016 (cv 2485)

Thực hiện giao dịch điện tử và nộp hồ sơ quan mạng internet (2045/BHXH-THU).

Thực hiện giao dịch hồ sơ qua mạng internet (336/BHXH)

Mẫu bc tuyên truyền BHYT hộ gia đình

Mẫu hợp đồng thu BHYT hộ gia đình

Thông báo cấp thẻ BHYT cho đối tượng tham gia đúng thời hạn (2049/BHXH-NVGD1).

Hướng dẫn thu BHYT hộ gia đình (bổ sung)

Nơi đăng ký KCB ban đầu quý 3/2015

Hướng dẫn thu BHYT hộ gia đình