Thu BHXH đối tượng lao động nước ngoài và cấp thẻ BHYT đối tượng ốm dài ngày (1660/BHXH-THU).

Thông báo mở tài khoản thu tại Vietinbank

Thông báo nộp HĐLĐ

Danh sách lao động cung cấp HĐLĐ

Công văn 1331/BHXH-THU Hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

Thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp mới từ tháng 1/2015

Thu BHYT hộ gia đình trong dịp tết và bổ sung 1 số nội dung mới.

Hướng dẫn bổ sung thu BHYT hộ gia đình 29/1/2015

Hướng dẫn bổ sung thu BHYT hộ gia đình

Hướng dẫn tạm thời thu BHYT hộ gia đình