Ngưng đăng ký KCB tại phòng khám ĐK Phước An (CS1)

Thu BHYT HSSV theo quy định mới từ 01/01/2015

Thu BHYT tự nguyện theo quy định mới từ 01/01/2015

Một số chính sách mới áp dụng từ 01/01/2015

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu mới từ 17/11/2014.

Thực hiện lương tối thiểu vùng từ 01/01/2015; 3.100.000 đồng.

Th­ực hiện nộp tiền BHXH năm 2014 để gia hạn thẻ.

Mức thu BHYT học sinh sinh viên đối tượng cận nghèo

Phụ lục hợp đồng chi chăm sóc sức khỏe ban đầu (BHYT HSSV)

Hướng dẫn lập thủ tục công nối thời gian cán bộ phường xã trước năm 1998 (QĐ1674)