08/10/2018 10:53 AM

THÔNG BÁO CẮT GIÁ TRỊ THẺ BHYT DO ĐƠN VỊ NỢ TIỀN

12/09/2018 06:55 PM

THÔNG BÁO CẮT GIÁ TRỊ THẺ BHYT DO ĐƠN VỊ NỢ TIỀN

21/07/2018 08:55 AM

Cắt giá trị thẻ BHYT do đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT

20/07/2018 03:30 PM

Vào sáng ngày 27/07/2018, Bảo hiểm xã hội Quận 4 tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4.

19/07/2018 08:50 AM

18/07/2018 03:27 PM

Mức đóng BHYT HSSV theo mức lương cơ sở mới

Danh sách đơn vị bị cắt giá trị sử dụng thẻ BHYT do nợ tháng 11/2018

Danh sách đơn vị cắt giá trị thẻ BHYT do nợ tiền tháng 8/2018

Danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu quý 4/2018

Hướng dẫn nghiệp vụ thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Cv 1720/BHXH-CST ngày 04/09/2018)

Danh sách đơn vị cắt giá trị thẻ BHYT do nợ tiền

Hội nghị thông tin những nội dung mới về BHXH, BHYT có hiệu lực từ 01/01/2018 và đối thoại doanh nghiệp

Chạy thử

Mức đóng BHYT HSSV theo mức lương cơ sở mới

Nộp sổ BHXH để rà soát bàn giao cho người lao động

Rà soát thẻ BHYT chưa được gia hạn theo mẫu mới năm 2018 (đối tượng tham gia BHXH, BHYT)