TP.HCM: Yêu cầu các nhà trường đôn đốc học sinh, sinh viên đăng ký tham gia để thẻ BHYT có giá trị liên tục

02/10/2019 09:49 PM


Hiệu trưởng các nhà trường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc BHXH các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo quy định của pháp luật và Kế hoạch Triển khai Luật BHYT trên địa bàn TP.HCM của UBND Thành phố - Đây là nội dung chính tại Hướng dẫn Thực hiện công tác thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa ban hành.

 

Theo đó, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (trừ học sinh, sinh viên đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT, học sinh, sinh viên là người nước ngoài không được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam) sẽ tham gia đóng BHYT tại nhà trường đang theo học với các phương thức đóng 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng.

Trường hợp tham gia phương thức 03 tháng, 06 tháng, khi thẻ BHYT sắp hết hạn, nhà trường có trách nhiệm đôn đốc học sinh, sinh viên tiếp tục đăng ký tham gia để thẻ có giá trị liên tục đến hết năm tài chính.

Trường hợp học sinh, sinh viên thuộc diện hộ gia đình cận nghèo, theo quy định phải tham gia BHYT tại địa phương (Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70%). Nếu chưa tham gia BHYT ở địa phương thì tham gia BHYT học sinh, sinh viên tại trường. Nếu sau đó được cấp thẻ theo đối tượng khác thì sẽ được hoàn trả theo quy định.

Trường hợp học sinh, sinh viên có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác như thân nhân công an, quân đội, ban cơ yếu, nghèo, cận nghèo… nếu hết giá trị sử dụng thẻ BHYT và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác, thì tiếp tục tham gia theo nhóm học sinh, sinh viên ngay từ tháng tiếp theo tại trường học sinh, sinh viên theo học đến hết thời hạn chung của nhà trường.

Lan Lê

http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn