Từ ngày 01/08/2019: Tiếp tục triển khai Hệ thống Tương tác đa phương tiện giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan BHXH

09/10/2019 10:56 AM


Đây là nội dung chính tại Công văn số 774/CNTT-PM ngày 18/07/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam).

 

Theo đó, thực hiện Kế hoạch triển khai Hệ thống Tương tác đa phương tiện giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan BHXH (Hệ thống SMS), được sự đồng ý của Lãnh đạo BHXH Việt Nam, bắt đầu từ ngày 01/08/2019, tiếp tục triển khai các nội dung:

Tin nhắn thông báo kết quả tiếp nhận dữ liệu điện tử trên Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT

Để minh bạch hóa thông tin và để Lãnh đạo cơ sở khám, chữa bệnh BHYT nắm được thông tin về việc trích chuyển dữ liệu từ cơ sở khám, chữa bệnh BHYT lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT theo đúng quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BHYT, tiếp tục triển khai bổ sung tin nhắn thông báo kết quả tiếp nhận dữ liệu điện tử đến Lãnh đạo cơ sở khám, chữa bệnh BHYT vào ngày 06 của tháng, nội dung tin nhắn (ví dụ) là “Tháng 04/2019, Mã CSKCB 01909: Tổng số lượt đề nghị là 10.132 lượt, tổng số tiền đề nghị BHXH thanh toán là 11.967.526.000 đồng, tỷ lệ hồ sơ gửi đúng ngày là 72%. Trân trọng!”.

Tin nhắn thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ-BNN

Để minh bạch hóa thông tin đối với đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ-BNN, tiếp tục triển khai bổ sung tin nhắn thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ-BNN của tháng trước liền kề và số tiền dự tính phải đóng của tháng hiện tại đối với đơn vị tham gia (thông tin giống mẫu C12-TS ban hành theo Quyết định số 618/QĐ-BHXH ngày 30/05/2019) vào ngày 01 hằng tháng, cùng thời điểm lập mẫu C12-TS, nội dung tin nhắn (ví dụ) là “Kính gửi Công ty TNHH Hoya Glass Disk VN: số tiền đã đóng tháng 05/2019 là 9.249.473.860 đồng; Số tiền còn phải đóng chuyển sang tháng 06/2019 là -214.541.737 đồng; Số tiền sự tính phải đóng tháng 06/2019 là 8.931.964.403. Chi tiết liên hệ BHXH TP.Hà Nội”.

Ngoài ra, Công văn số 774/CNTT-PM lưu ý, khi triển khai, các tin nhắn sẽ được chuyển sang tin nhắn tiếng Việt không dấu. Yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố triển khai trong phạm vi quản lý; BHXH tỉnh, thành phố không thực hiện việc gửi tin nhắn trùng với các nội dung tin nhắn mà BHXH Việt Nam đã triển khai; trường hợp BHXH tỉnh, thành phố có nhu cầu gửi tin nhắn khác với nội dung nêu trên, báo cáo về Trung tâm Công nghệ thông tin để Trung tâm tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ngành./.

Tùng Anh

  • TIN BÀI LIÊN QUAN