Khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của BHXH TP. Hồ Chí Minh

21/11/2019 11:25 AM


Sáng ngày 13/11/2019, tại trụ sở cơ quan BHXH TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban định kỳ. Chủ trì hội nghị là ông Phan Văn Mến,  cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ. Tại Hội nghị, Giám đốc Phan Văn Mến nhấn mạnh: Đây là buổi họp rất quan trọng đánh giá nội dung công tác 10 tháng của hệ thống BHXH và đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu đã được giao trong năm 2019.


 

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tính đến tháng 10/2019 các chỉ tiêu kế hoạch đã được BHXH Việt Nam giao trong  năm 2019 của cơ quan BHXH TP. Hồ Chí Minh cơ bản đã hoàn thành bằng nhiều nổ lực, tâm huyết của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ viên chức BHXH Tp.

Tuy nhiên Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh cũng lưu ý hội nghị về một số chỉ tiêu chưa hoàn thành hoặc chưa khai thác hết tiềm năng đồng thời cũng nêu những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến tình trạng trên.

Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến của lãnh đạo các phòng Khai thác và thu nợ, Thu, Công nghệ Thông tin… đề xuất những biện pháp cụ thể, khả thi nhằm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

ông Đặng Phước Tuấn - trưởng phòng Công nghệ Thông tin

Bà Phan Thị Mai - phó trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý thu

Bà Trần Ngọc Giao Châu - trưởng phòng Khai thác và thu nợ

Phát biểu kết luận Hội nghị Giám đốc Phan Văn Mến đề nghị lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và toàn thể viên chức tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt các nội dung quan trọng những tháng cuối năm 2019. Trong đó đáng chú ý là tập trung mọi nguồn lực giải quyết 3 nội dung chưa hoàn thành theo kế hoạch gồm: công tác phát triển đối tượng BHXH bắt buộc, phát triển đối tượng BHXH tự nguyện và giảm nợ đọng quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

Nguồn: BHXH TP.HCM - P. Tuyên truyền (Toản)