Thông báo về việc quét chữ ký trong phần mềm in tờ bìa và tờ rời sổ BHXH

Thông báo số tài khoản thu BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện tại các BHXH quận, huyện.

Danh sách đơn vị được gia hạn thẻ tự động đợt 4

Danh sách đơn vị được gia hạn thẻ tự động đợt 3

Danh sách đơn vị được gia hạn thẻ tự động đợt 2

Danh sách đơn vị được gia hạn thẻ tự động đợt 1 (chốt số liệu ngày 20/6/2017)

Về việc gia hạn tự động thẻ BHYT 6 tháng cuối năm 2017

Về việc mức đóng vào quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới

Sao lưu và xử lý dữ liệu của cổng TNHS 2.0

THông báo bổ sung cơ sở KCB ban đầu