Chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan BHXH.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua Bưu điện

Lập hồ sơ tham gia BHYT hộ gia đình

Triển khai Công văn số 6937/UBND-PCNC ngày 12/11/2015 của UBND TP về triển khai thực hiện Thông tư số 33/2015/TT-BCA của Bộ công an.

Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016.

Điều chỉnh biểu mẫu trong qui trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa

Điều chỉnh biểu mẫu trong qui trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa

Thông báo bổ sung cơ sở khám chữa bệnh ban đầu.

Không nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan BHXH

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện.