Thực hiện giao dịch điện tử.

Đăng ký KCB ban đầu BHYT-HSSV năm học 2015-2016.

Thực hiện giao dịch điện tử - CV 2724/BHXH-THU

Tiếp nhận hố sơ và trả kết quả qua Bưu điện.

Danh mục - Cơ sở KCB tại TP.HCM nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2015

Về việc giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2015-2016.

Giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Hướng dẫn thực hiện BHYT Học sinh - Sinh viên năm học 2015-2016.

Danh sách cơ sở KCB ban đầu bổ sung quí 3 năm 2015.