Báo cáo hoạt động tuyên truyền BHYT hộ gia đình 2015.

Thường trực UBND Quận 5 chỉ đạo công tác BHXH, BHYT 2015

Danh sách cơ sở KCB ban đầu quí 3 năm 2015.

Tỉ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2015

Thủ tục cấp thẻ BHYT đúng hạn

Hướng dẫn công tác thu BHXH, BHYT đối với NLĐ du học, hưởng trợ cấp BHXH

Hướng dẫn chuyển tiền thu BHXH,BHYT,BHTN qua hệ thống ViettinBank

Danh sách người lao động chưa nhận sổ BHXH.

Danh sách tờ rời đơn vị chưa nhận.

Danh sách hồ sơ xác nhận sổ quá hạn đến 24/11/2015 tại Bảo hiểm xã hội quận 5.