Hướng dẫn bổ sung một số nghiệp vụ

Danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu quý 1 năm 2015

Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động năm 2014

Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo MLTT vùng mới

Thông báo về việc mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống Vietcombank

Kính gửi các đơn vị sử dụng lao động v/v hướng dẫn bổ sung một số nghiệp vụ thu

Thông báo về việc nhận hồ sơ quá thời hạn trả kết quả

Thông báo v/v nhận kết quả đóng và quyết toán chi các chế độ BHXH

Kính gửi các trường trên địa bàn Quận 6

Thông báo v/v mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH" tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Tây