Thông báo v/v ngừng sử dụng dịch vụ cổng thông tin IMS (http://hcm.bhxh.vn)

Thông báo về việc nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ

Kính gửi các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn Quận 6 (đối chiếu BHTN)

Thông báo V/v chuyển nộp tiền ốm đau, thai sản, DSPHSK chưa chi cho NLĐ và ghi ngày nghỉ hàng tuần trên mẫu C70a-HD

Hướng dẫn tra cứu thông tin kết quả đóng BHXH, BHYT (Mẫu C13-TS) cho người lao động

Danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu từ quý 4 năm 2014