17/01/2019 02:10 PM

BHXH Quận 6 thông báo danh sách các đơn vị bị Khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ ( Theo danh sách đính kèm). Đề nghị các đơn vị khẩn trương khắc phục nợ theo quy định ...

13/11/2018 01:44 PM

BHXH Quận 6 thông báo danh sách các đơn vị bị Khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ ( Theo danh sách đính kèm). Đề nghị các đơn vị khẩn trương khắc phục nợ theo quy định ...

15/10/2018 04:48 PM

BHXH Quận 6 thông báo danh sách các đơn vị bị Khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ ( Theo danh sách đính kèm). Đề nghị các đơn vị khẩn trương khắc phục nợ theo quy định ...

Danh sách đơn vị khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ tháng 01/2019

Danh sách đơn vị khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ tháng 11/2018

Danh sách đơn vị khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ tháng 10/2018

Danh sách đơn vị khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ tháng 09/2018

CV 1720 - V/v Hướng dẫn nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu quý 4/2018

Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2018 -2019

Danh sách KCB Quý 3/2018

Danh sách các tài khoản chuyên thu BHXH, BHYT, BHTN mở tại ngân hàng, kho bạc của BHXH Quận 6

THÔNG BÁO SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ