Công văn 2065/UBND-VX về triển khai các thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Tp.HCM

13/05/2016 08:16 AM


 Chỉ đạo của UBND Tp.HCM về việc giao dịch điện tử, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Quận 7 nghiêm túc thực hiện


File đính kèm