THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỂU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ

30/05/2016 12:58 PM


 Thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN.


File đính kèm