Thông báo về việc khóa nợ BHYTđối với đơn vị nợ

15/10/2018 01:51 PM


Thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Quận 7 về việc khóa nợ BHYT đối với những đơn vị nợ BHYT quá 30 ngày. Chi tiết xem tại file đính kèm...