Danh sách đơn vị khóa thẻ BHYT do nợ quỹ BHYT trên 30 ngày

18/10/2018 02:20 PM


Bảo Hiểm Xã Hội Quận 7 thông báo đến các đơn vị hoạt động trên địa bàn quận 7 : Danh sách các đơn vị bị khóa thẻ BHYT do nợ quỹ BHYT trên 30 ngày tính đến ngày 17/10/2018. Danh sách được đính kèm trong file dưới đây...