Danh sách đơn vị khóa thẻ BHYT do nợ quỹ BHYT trên 30 ngày

07/12/2018 01:37 PM


Trên đây là danh sách các đơn vị bị khóa thẻ BHYT do nợ quỹ BHXH trên 30 ngày_cập nhật ngày 06/12/2018. Chi tiết được thể hiện trên file đính kèm...