Danh sách cơ sở KCB ban đầu quý II năm 2019

02/04/2019 09:00 AM


Trên đây là những cơ sở KCB được đăng ký tăng mới và gia hạn thẻ BHYT trong quý II năm 2019 Nội dung chi tiết được thể hiện trong file đính kèm sau đây: