DANH SÁCH ĐƠN VỊ KHÓA THẺ BHYT NỢ QUÁ 30 NGÀY ĐẾN THÁNG 06/2019

22/07/2019 02:53 PM


Danh sách đơn vị khóa nợ thẻ BHYT nợ quá 30 ngày đến tháng 06/2019. Chi tiết được thể hiện trong file đính kèm dưới đây...