25/10/2019 08:13 AM

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KHÓA THẺ BHYT NỢ QUÁ 30 NGÀY ĐẾN THÁNG 10/2019. Chi tiết được thể hiện trong file đính kèm dưới đây...

11/09/2019 03:57 PM

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ tại Phường Tân Phú Quận 7 và Tổ chức Hội thi Tìm hiểu Pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

16/08/2019 02:27 PM

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KHÓA THẺ BHYT NỢ QUÁ 30 NGÀY ĐẾN THÁNG 07/2019. Chi tiết được thể hiện trong file đính kèm dưới đây...

22/07/2019 02:53 PM

Danh sách đơn vị khóa nợ thẻ BHYT nợ quá 30 ngày đến tháng 06/2019. Chi tiết được thể hiện trong file đính kèm dưới đây...

02/04/2019 09:00 AM

Trên đây là những cơ sở KCB được đăng ký tăng mới và gia hạn thẻ BHYT trong quý II năm 2019 Nội dung chi tiết được thể hiện trong file đính kèm sau đây:

02/04/2019 08:47 AM

Nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi khám chữa bệnh cho các đối tượng mang mã CB, KC trong thời gian BHXH Tp.Hồ Chí Minh đang thực hiện chuyển đổi mã hưởng BHYT theo quy ...

18/03/2019 02:12 PM

Từ 15/02/2019, ngưng phát hành thẻ BHYT đối với Bệnh viện Gò Vấp - cơ sở 2 đồng thời chuyển nơi KCB sang những cơ sở khám chữa bệnh khác theo danh sách. Chi ...

18/03/2019 01:50 PM

Từ ngày 01/01/2019 ngưng ký hợp và ngưng phát hành thẻ BHYT đối với Bệnh viện Khách Sạn Đa Khoa Quốc tế Vũ Anh  Chi tiết được thể hiện trong file đính kèm ...

25/02/2019 08:50 AM

Thông báo thông tin thành lập đơn vị mới Bưu điện Trung Tâm Phú Mỹ Hưng trực thuộc Bưu điện Tp.Hồ Chí Minh. Thông tin và đầu mối liên hệ của Bưu điện Trung ...

BHXH Quận 7: DANH SÁCH ĐƠN VỊ KHÓA GIÁ TRỊ THẺ BHYT THÁNG 4/2020

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KHÓA THẺ BHYT NỢ QUÁ 30 NGÀY ĐẾN THÁNG 10/2019

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ tại Phường Tân Phú Quận 7 và Tổ chức Hội thi Tìm hiểu Pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KHÓA THẺ BHYT NỢ QUÁ 30 NGÀY ĐẾN THÁNG 07/2019

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KHÓA THẺ BHYT NỢ QUÁ 30 NGÀY ĐẾN THÁNG 06/2019

Danh sách cơ sở KCB ban đầu quý II năm 2019

Thông báo gửi các cơ sở khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho đối tượng thẻ mang mã CB, KC

Thông báo việc ngưng phát hành thẻ BHYT đối với Bệnh viện Gò Vấp - Cơ sở 2

Thông báo ngưng ký hợp và ngưng phát hành thẻ BHYT đối với Bệnh viện Khách Sạn Đa Khoa Quốc tế Vũ Anh

Thông báo thông tin thành lập đơn vị mới Bưu điện Trung Tâm Phú Mỹ Hưng trực thuộc Bưu điện Tp.Hồ Chí Minh