07/12/2018 01:48 PM

Thông tin chi tiết được thể hiện trên file đính kèm...

07/12/2018 01:37 PM

Trên đây là danh sách các đơn vị bị khóa thẻ BHYT do nợ quỹ BHXH trên 30 ngày_cập nhật ngày 06/12/2018. Chi tiết được thể hiện trên file đính kèm...

03/12/2018 01:40 PM

Kính gửi các đơn vị sử dụng người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ...

15/11/2018 01:40 PM

            Thực hiện theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/07/2018 của Tổng Giám Đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và nhằm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật thông tin quá trình BHXH, BHYT, ...

14/11/2018 10:47 AM

Từ ngày 01/11/2018 trở đi, các đơn vị đang giao dịch điện tử với cơ quan BHXH trong lĩnh vực thu, cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế có thể nộp hồ sơ đề ...

19/10/2018 09:10 AM

Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu năm 2019 của Tỉnh Bình Thuận cho đối tượng có thẻ BHYT do tỉnh khác phát hành. Danh sách được đính kèm trong ...

18/10/2018 02:20 PM

Bảo Hiểm Xã Hội Quận 7 thông báo đến các đơn vị hoạt động trên địa bàn quận 7 : Danh sách các đơn vị bị khóa thẻ BHYT do nợ quỹ BHYT trên 30 ngày tính đến ngày ...

18/10/2018 02:07 PM

Trên đây là Danh sách phân công cán bộ quản lý thu tại BHXH Quận 7 tính từ thời điểm ngày 10/10/2018. Chi tiết danh sách thể hiện trong file đính kèm sau...

15/10/2018 01:51 PM

Thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Quận 7 về việc khóa nợ BHYT đối với những đơn vị nợ BHYT quá 30 ngày. Chi tiết xem tại file đính kèm...

Thông báo danh sách thư hoàn về cơ quan BHXH Quận 7

Thông báo về việc gia hạn thẻ BHYT trên địa bàn Quận 7 năm 2019

Danh sách đơn vị khóa thẻ BHYT do nợ quỹ BHYT trên 30 ngày

Hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài.

Hướng dẫn điều chỉnh thông tin người tham gia (đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thông tin quá trình đóng BHXH - hỗ trợ các trường hợp người lao động cần tra cứu C13)

Thông báo về việc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức

Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu năm 2019 của Tỉnh Bình Thuận cho đối tượng có thẻ BHYT do tỉnh khác phát hành

Danh sách đơn vị khóa thẻ BHYT do nợ quỹ BHYT trên 30 ngày

Danh sách phân công cán bộ quản lý thu tại BHXH Quận 7

Thông báo về việc khóa nợ BHYTđối với đơn vị nợ