có chỉnh sửa 3118 về việc rà soát sổ BHXH bàn giao cho người lao động

872/BHXH-KTTN về việc đưa lên trang web danh sách các điểm thu BHXH, BHYT

KÈM CV 872-KTTN

Công văn số 45-QLT về hướng dẫn tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2017

Danh sách các đơn vị gia hạn thẻ tự động đợt 3/2017

Danh sách các đơn vị gia hạn thẻ đợt 2/2017

Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2017

Danh sách các đơn vị gia hạn thẻ đợt 1/2017

Thư mời đối thoại doanh nghiệp ngày 14/06/2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỂU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ